اپیزود 11: نکاتی در رابطه با کلید خصوصی یا Private Key و اهمیت آن

۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۱۴:۴۳ | 2315 | 00:14:39

نکانی در رابطه با کلید خصوصی یا Private Key و اهمیت آن مشکل Double Spending چیست؟

توضیحات در مورد اپیزود 11: نکاتی در رابطه با کلید خصوصی یا Private Key و اهمیت آن
توضیحات برای این پادکست ثبت نشده است.
نظر خود را در مورد اپیزود 11: نکاتی در رابطه با کلید خصوصی یا Private Key و اهمیت آن بنویسید.
captcha
نظرات در مورد اپیزود 11: نکاتی در رابطه با کلید خصوصی یا Private Key و اهمیت آن