اپیزود 5: ICO و قوانین مربوط به آن چیست؟ آیا روی ICO ها سرمایه گذاری کنیم یا خیر؟

۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۷:۰۹ | 3636 | 00:14:23

ICO و قوانین مربوط به آن چیست؟ آیا روی ICO سرمایه گذاری کنیم یا خیر؟

توضیحات در مورد اپیزود 5: ICO و قوانین مربوط به آن چیست؟ آیا روی ICO ها سرمایه گذاری کنیم یا خیر؟
توضیحات برای این پادکست ثبت نشده است.
نظر خود را در مورد اپیزود 5: ICO و قوانین مربوط به آن چیست؟ آیا روی ICO ها سرمایه گذاری کنیم یا خیر؟ بنویسید.
captcha
نظرات در مورد اپیزود 5: ICO و قوانین مربوط به آن چیست؟ آیا روی ICO ها سرمایه گذاری کنیم یا خیر؟